تاريخ : شنبه ۲۱ فروردین۱۳۸۹ | 19:22 | نویسنده : سیده مهسا مولی

هوای مركز شهرهای بزرگ معمولا بدليل تمركز صنايع، تردد وسايل نقليه، وجود واحدهای مسكونی، وجود معابر آسفالت شده، استفاده زياد از انرژی و ... همواره چند درجه از حومه ی شهر گرمتر است كه اين حالت به "اثر جزيره‌ی حرارت شهری یا urban heat island effect" معروف می باشد. در اين نقاط معمولا هوا پايدارتر است؛ يعنی آلودگی هوا در محل باقی می ماند و ممكن است منجر به ايجاد وارونگی دمايی (خصوصا در فصل‌های پاييز و زمستان) شود كه پديده‌ای بسيار مضر است.

يكی از بهترين راههای دفع آلودگی هوا از سطح شهر توليد باد است و بهترين راه برای توليد باد، بوجود آوردن كمربند سبز در مسير گلباد غالب شهر (مسيری كه باد اغلب اوقات در آن جرياد دارد) است. اين باد به اين صورت بوجود مي آيد: دما در مناطقی كه دارای درخت و پوشش گياهی هستند خنكتر است و همانطور كه گفته شد شهرها گرمتر هستند. در اثر جابجايی هوای سرد و گرم بادی حاصل می شود كه مي تواند بار آلودگی سطح شهرها را كاهش دهد.

بطور كلی كمربند سبز يا greenbelt سطحی درختكاری شده در اطراف شهر است كه درختان آن متناسب با شرايط و اقليم منطقه كاشته شده‌اند. عرض استاندارد كمربند‌های سبز 500 متر است اما بر حسب صلاحديد طراح محيط در مورد كاهش يا افزايش ميزان باد، اين عدد می تواند كمتر يا بيشتر نيز بشود. كمربندهای سبز علاوه بر كاهش بار آلودگی شهرها، نقش مهمی درمحدود كردن رشد افقی شهر و همچنين ايجاد تفرجگاه دارند.

(با تشکر از استاد سید علی جوزی که این مطلب را به من آموخت)